Instal·lació d’un plugin per ftp

Avui farem una instal·lació d’un plugin per ftp. Primer de tot necessitem haver fet una instal·lació de servidor wordpress. Ara começarem amb totes les passes ja que son molt fàcils, el primer que hem de fer és anar a la nostre debian e instal·lar el paquet següent:

sudo apt-get install proftpd

Finalment a la debian hem de configurar l’arxiu /etc/proftpd/proftpd.conf y hem de canviar tot el següent:

DefaultRoot /home/david david

Ara hem d’anar al final del document i afegir el següent:

AccessGrantMsg “Missatge positiu”

AccessDenyMsg “Missatge negatiu”

<Limit LOGIN>

AllowUser david

DenyAll

</Limit>

Una vegada hem configurat tot el anterior, hem de reiniciar el servei:

sudo /etc/init.d/proftpd restart

Ara intentaré conectarme a una altre màquina a través de ftp

Com podem veure m’he pogut connectar amb l’usuari que he establert abans “david”.

Però al contrari si m’intent conectar amb l’usuari guillem no em deixa.

Ara ja hem configurat tot a la debian, hem d’anar al nostre client de la debian. Una vegada som al navegador del nostre client, hem de anar al subdomini on hi ha el wordpress. Quan ja som dins del wordpress, hem d’anar a add plugins i cercar WooCommerce.

Quan pitjam el botó de Install Now, ens sortirà una nova finestra emergent amb uns paràmetres que hem de emplenar.

La nostra IP

Nom d’usuari

Contrasenya

Quan acceptem el anterior, hem configurar el plugin. Ara iniciam el plugin i ens surt un assistent per configurar-ho. Només veurem les dues primeres finestres del assistent ja que les tres darreres només hem d’acceptar.

La primera finestra ens fa emplenar on està situada la nostra tenda.

La segona finestra ens mostra com volem fer els nostres pagaments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s